Cảm biến độ ẩm

Cảm biến trong nhà
DSW-100
– Nhiệt độ: RTD Pt100
Độ chính xác: (0.1 + 0.0017 | t |)
(DSW-100-TRx, -TRHx)
– Thành phần độ ẩm: Loại polyme mỏng chuyển đổi dạng màng mỏng
Loại kết nối để dễ dàng thay thế
(DSW-100-H, -TxHx)
– Đối với cảm biến nhiệt độ với đầu ra hiện tại, loại 2 dây có thể được nối với bộ điều khiển Shinko, dẫn đến giảm chi phí.
(DSW-100-TAx, -TAHx)
– CO, cảm biến CO2
(DSW-100-CO, -CO2)

Link download tài liệu

http://www.shinko-technos.co.jp/e/catalog/dsw-100_co_co2_flier_e.pdf

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.