Hệ thống đo và giám sát lưu lượng dùng đồng hồ Coriolis hãng Emerson

Các hệ thống đo lưu lượng dùng đồng hồ Coriolis thì có độ chính xác rất cao, đây là công nghệ đo đếm chính xác nhất hiện nay. Cho phép đo trực tiếp khối lượng- mass flow, nhiệt độ và tỉ trọng -density

Một số hệ thống điển hình theo công nghệ Emerson

1/ Hệ thống xuất/ nhập hàng hóa xăng dầu , hóa chất…

2/ Hệ thống quản lý nhiên liệu cho tàu biển

Bài Viết Liên Quan