Hệ thống giám sát trộn mẻ định lượng (Batching)

Các hệ thống giám sát trộn mẻ định lượng hiện nay dùng rất nhiều trong các nhà máy sản xuất. Các công đoạn liên quan đến đóng bao, hộp, thùng , chai…cho chất lỏng, rắn. Thường hệ thống sẽ dùng PLC để điều khiển, giám sát và dùng đến các thiết bị cân đo có độ chính xác rất cao như loadcell, đồng hồ lưu lượng Coriolis…và hệ thống van đóng mở chính xác.Một số hệ thống định lượng điển hình.

Với các Hệ thống đơn giản thì thường dùng bộ điều khiển Batching ( on/off )

Với các Hệ thống lớn thì sẽ dùng bộ điều khiển PLC có chức năng giám sát, điều khiển và báo cáo

Hệ thống có yêu cầu báo cáo chi tiết về lượng dung môi đã sản xuất

Bài Viết Liên Quan