Giải pháp quan trắc khí thải liên tục

Tổng quan hệ thống:

 • Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục được ứng dụng để giám sát khí thải ống khói với các chỉ tiêu cơ bản như: Bụi tổng, lưu lượng khí thải, SO2, CO2, CO, NOhoặc các chỉ tiêu khác phụ thuộc vào thành phần đặc trưng của nguồn thải.
 • Giá trị các chỉ tiêu được đo liên tục theo thời gian thực, được hiển thị và lưu trữ trên máy tính tại trạm điều hành, đồng thời được truyền về máy chủ của Sở TNMT qua mạng internet, 3G, GPRS,…
 • Các chỉ tiêu như: Bụi tổng, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất được đo bằng các đầu đo gắn trực tiếp trên ống khói.
 • Các chỉ tiêu thành phần khí như: SO2, CO2, CO, NOx được đo theo phương pháp trích mẫu thông qua một hệ thống lấy mẫu khí từ ống khói về bộ phân tích.
 • Các quá trình trong trạm qua trắc được thực hiện một cách hoàn toàn tự động theo quy trình đã được cài đặt sẵn.

Một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm những thành phần cơ bản sau:

 • Đầu lấy mẫu khí có bộ phận gia nhiệt
 • Ống dẫn khí
 • Bộ làm lạnh với bơm nhu động
 • Bộ lọc
 • Bộ phận ngưng tụ hơi nước
 • Bộ phân tích khí
 • Các thiết bị điều khiển
 • Tủ thiết bị

 Ưu điểm:

 • Tích hợp đo được nhiều thông số: bụi tổng, lưu lượng khí thải, độ khói, CO, CO2, NOx, SO2, HCl, CH4,…)
 • Tiêu chuẩn: EPA, MCERT, TUV,…
 • Giám sát tự động, liên tục (online) khí thải công nghiệp
 • Dữ liệu dạng ppm, mg/Nm3 và mg/m3
 • Dữ liệu cập nhật tự động liên tục (online)
 • Cho phép lựa chọn hiệu chuẩn tự động/bán tự động/bằng tay
 • Độ nhạy cao
 • Sai số thấp
 • Chi phí vận hành, bảo trì bảo dưỡng thấp
 • Cho phép tích hợp việc quan trắc nhiều nguồn thải trên cùng 1 bộ phân tích
 • Công nhân vận hành không cần đào tạo chuyên sâu
 • Có thể trích xuất dữ liệu đến các phòng ban thông qua mạng internet, LAN, GPRS, 3G…

Ứng dụng:

. Nhà máy nhiệt điện
.  Nhà máy sản xuất phôi thép
.  Nhà máy sản xuất xi măng
. Nhà máy sản xuất hóa chất
. Nhà máy sản xuất phân bón
. Nhà máy lọc hóa dầu
. Các cơ sở sử dụng lò hơi công nghiệp…..

Bài Viết Liên Quan