Giải pháp

 • Hệ thống tự động hóa xuất/nhập xăng dầu

  Hệ thống tự động hóa xuất/nhập xăng dầu

  Hệ thống điều khiển trung tâm : Hệ thống điều khiển trung tâm  thực hiện điều khiển, thu thập, lưu trữ dữ liệu từ các hệ thống phụ trợ khác như hệ đo lường bồn bể (TGS), hệ giám sát đo lường thương mại (CMS), hệ thống dừng khẩn cấp (ESD), hệ thống cân xe bồn(Weigh bride)…. Tại đây người vận hành có … Đọc Thêm

 • Giải pháp quan trắc nước thải

  Giải pháp quan trắc nước thải

  Bộ tài nguyên và môi trường đã ban hành thông tư số 08/2009/TT-BTNMT, quy định quản lý và bảo vệ môi trường KCNC, KCN và CCN được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó ngoài việc quy định KCNC, KCN và CCN phải có nhà máy xử lý nước thải tập trung. … Đọc Thêm

 • Giải pháp quan trắc khí thải liên tục

  Giải pháp quan trắc khí thải liên tục

  Tổng quan hệ thống: Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục được ứng dụng để giám sát khí thải ống khói với các chỉ tiêu cơ bản như: Bụi tổng, lưu lượng khí thải, SO2, CO2, CO, NOx hoặc các chỉ tiêu khác phụ thuộc vào thành phần đặc trưng của nguồn thải. Giá trị các chỉ tiêu được đo liên … Đọc Thêm

 • Giải pháp giám sát và quản lý năng lượng EMS

  Giải pháp giám sát và quản lý năng lượng EMS

  Với sức ép liên tục gia tăng nhằm giảm chi phí năng lượng, chúng ta cần các công cụ có thể giúp giảm chi phí năng lượng thông qua việc cải thiện nhận thức về năng lượng, cách quản lý mua/ sử dụng và tính toán hiệu quả…Một số chức năng hệ thống cần có bao gồm: . Phát hiện các nguồn năng lượng bị sử … Đọc Thêm

 • Giải pháp SCADA cho nhà máy

  Giải pháp SCADA cho nhà máy

  SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) là hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển giám sát một quy trình công nghệ hay toàn bộ nhà máy. Một số hệ thống điển hình   SCADA giám sát, điều khiển hệ thống nước cấp, xử lý nước thải SCADA giám sát điều khiển dây chuyền sản xuất thức ăn … Đọc Thêm

 • Thiết bị đo dùng công nghệ không dây (Wireless)

  Thiết bị đo dùng công nghệ không dây (Wireless)

  Wireless Technology - công nghệ không dây Hệ thống cho phép được quyền truy cập vào tất cả dữ liệu cơ sở của bạn với cơ sở hạ tầng không dây Emerson ™ cho thiết bị đo quá trình và các mạng lưới không dây. Công nghệ này cung cấp dữ liệu đáng tin cậy và liên tục cải thiện tính an toàn, hiệu quả và … Đọc Thêm