Cảm biến nồng độ CO, CO2

Rating
Phạm vi đo lường
DSW-100-CO-x 0 to 250 ppm
DSW-100-CO2-1x 0 to 2000 ppm
DSW-100-CO2-2x 0 to 5000 ppm
DSW-100-CO2-3x 0 to 10000 ppm
Đầu ra
DSW-100-CO-A 4 to 20 mA DC
DSW-100-CO-V 1 to 5 V DC
DSW-100-CO2-xA 4 to 20 mA DC
DSW-100-CO2-xV 1 to 5 V DC
Cung cấp hiệu điện thế 24 V DC10%

Link download tài liệu

http://www.shinko-technos.co.jp/e/catalog/dsw-100_co_co2_flier_e.pdf

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.