Cảm biến nhiệt độ

Rating
Phạm vi đo lường
DSW-100-Txx 0 to 50
DSW-100-Hx 5 to 95 %RH
DSW-100-TxHx Nhiệt độ: 0 to 50, Độ ẩm: 5 to 95 %RH
Đầu ra
DSW-100-TRx Pt100 3-Loại dây
DSW-100-TAx 4 to 20 mA DC (Chuyển đổi tuyến tính tương ứng với 0 đến 50)
Loại 2 dây hoặc 4 dây, có thể lựa chọn
Tải trọng tối đa cho phép: 500 hoặc ít hơn
DSW-100-Hx 4 đến 20 mA DC (Chuyển đổi tuyến tính tương ứng với 0 đến 100% RH)
Loại 2 dây hoặc 4 dây, có thể lựa chọn
Tải trọng tối đa cho phép: 500 hoặc ít hơn
DSW-100-TRHx nhiệt độ Pt100 3-Loại dây
Độ ẩm 4 đến 20 mA DC (Chuyển đổi tuyến tính tương ứng với 0 đến 100% RH)
Loại 2 dây hoặc 4 dây, có thể lựa chọn
Tải trọng tối đa cho phép: 500 hoặc ít hơn
DSW-100-TAHx nhiệt độ 4 đến 20 mA DC (Chuyển đổi tuyến tính tương ứng với 0 đến 50)
Loại 2 dây hoặc 4 dây, có thể lựa chọn
Tải trọng tối đa cho phép: 500 hoặc ít hơn
Độ ẩm 4 đến 20 mA DC (Chuyển đổi tuyến tính tương ứng với 0 đến 100% RH)
Loại 2 dây hoặc 4 dây, có thể lựa chọn
Tải trọng tối đa cho phép: 500 hoặc ít hơn
Cung cấp hiệu điện thế
DSW-100-TRx Không cần điện
DSW-100-TAx 24 V DC10%
DSW-100-Hx
DSW-100-TxHx

Link download tài liệu

http://www.shinko-technos.co.jp/e/catalog/dsw-100_co_co2_flier_e.pdf

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.