Bộ hiển thị số

Mô tả:

Các tính năng cơ bản

Đa ngõ vào

Nhiều loại ngõ vào: ngõ vào cặp nhiệt điện (10 loại), ngõ vào dòng điện (2 loại), ngõ vào điện áp (4 loại)

Đầu ra tuyến tính, chức năng cảnh báo ( 3 điểm) tiêu chuẩn

Chuyển đổi giá trị đầu vào sang tín hiệu analog với chu kỳ 0,25s và xuất đầu ra tương ứng 4~20mA DC

Chức năng đầu ra cảnh báo 3 điểm tiêu chuẩn.

Cấu tạo chống bụi, nước

Có thể sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt chứa nhiều bụi và nước nhờ phần mặt trước của sản phẩm được cấu tạo IP66.

・Chức năng truyền thông đa dạng

Chức năng truyền thông với nhiều giao thức: giao thức tiêu chuẩn Shinko, giao thức Modbus ( mode ASCII, mode RTU)

Các đặc điểm kỹ thuật

 Ngõ vào  Cặp nhiệt điện, RTD, dòng điện, điện áp
 Độ chính xác  Cặp nhiệt điện  Trong vòng ±0,2% span mỗi loại  ngõ vào ± 1digit.

Hoặc trong vòng ±2℃ (4ºF).

Đối với ngõ vào loại R,S (0~  200℃(400 ºF)) là: ±6℃ (12ºF).

Đối với ngõ vào loại B (0~  300℃(600ºF)): độ chính xác ngoài  giới hạn trên.

Đối với ngõ vào loại K, J, E, T, N  trong trường hợp dưới 0℃(32 ºF) :  độ chính xác trong vòng ±0,4%  span ngõ vào ± 1digit

 RTD  ±0,1% span ngõ vào ± 1digit

hoặc ± 1℃(2 ºF)

 Dòng điện  ±0,2% span ngõ vào ± 1digit
 Điện áp  ±0,2% span ngõ vào ± 1digit
 Chu kỳ lấy mẫu  250ms
 Hoạt động cảnh báo  Có 4 loại cảnh báo: cảnh báo giá trị tuyệt đối giới hạn trên, cảnh báo giá trị tuyệt đối giới hạn dưới, cảnh báo trì hoãn giá trị tuyệt đối giới hạn trên, cảnh báo trì hoãn  giá trị tuyệt đối giới hạn dưới
 Nguồn cấp  100~240V AC 50/60 Hz, 24V AC/DC 50/50 Hz
 Option  Chỉ định đầu ra tuyến tính, truyền thông nối tiếp (RS-  485) và các chức năng khác

Link download tài liệu

http://www.shinko-technos.co.jp/e/catalog/JIR-301-M_E.pdf

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.