Bộ chuyển đổi truyền thông

Mô tả:

*Kích thước: 22.5×75×100mm (W×H×D)

*Cách lắp ghép vào thanh ray ngang dạng DIN

Có thể tháo lắp một cách dễ dàng vào thanh ray ngang dạng DIN. Có thể sử dụng không gian trống của bảng điều khiển hay các thiết bị máy móc kích thước nhỏ để lắp đặt sản phẩm.

*Khả năng kết nối giữa PLC và các sản phẩm điều khiển, chỉ thị số của Shinko

Là sản phẩm trung gian thông qua truyền thông có khả năng kết nối PLC với tối đa 32 sản phẩm điều khiển, chỉ thị số của Shinko (dòng DCL-33A hoặc JCx-33A).

Có khả năng nạp dữ liệu của các bộ điều khiển, chỉ thị số vào các thanh ghi PLC. Bên cạnh đó cũng có chức năng dùng để trao đổi dữ liệu giữ PLC với các bộ điều khiển, chỉ thị số thông qua các thao tác đọc, ghi dữ liệu.

*Có khả năng kết nối với các dòng PLC dưới đây:

Tên công ty

Dòng sản phẩm PLC

 MITSUBISHI  MELSEC A(A, AnA),Q,QnA,FX2N
 OMRON  SYSMAC
 FUJI  MICREX-F
 YOKOGAWA  FA-M3

Link download tài liệu

http://www.shinko-technos.co.jp/e/catalog/SIF-400_E.pdf

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.