Dự án nổi bật

Xem tất cả

Trạm quan trắc chất lượng nước thải tự động

Dự án: Lắp đặt hệ thống quan trắc online nước thải sau xử lý – Hiện nay để đảm bảo yêu cầu, về hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường về hoạt động xả thải ra môi trường theo thông tư 08/2009/TT-BTNMT đối với các KCN/KCX xả thải ra môi trường. Thông tư 48/2011/TT-BTNMT sửa đổi […]
Xem chi tiết

Hệ thống giám sát trộn mẻ định lượng (Batching)

Các hệ thống giám sát trộn mẻ định lượng hiện nay dùng rất nhiều trong các nhà máy sản xuất. Các công đoạn liên quan đến đóng bao, hộp, thùng , chai…cho chất lỏng, rắn. Thường hệ thống sẽ dùng PLC để điều khiển, giám sát và dùng đến các thiết bị cân đo có […]
Xem chi tiết

Giải pháp

Xem tất cả

Hệ thống tự động hóa xuất/nhập xăng dầu

Hệ thống điều khiển trung tâm : Hệ thống điều khiển trung tâm  thực hiện điều khiển, thu thập, lưu trữ dữ liệu từ các hệ thống phụ trợ khác như hệ đo lường bồn bể (TGS), hệ giám sát đo lường thương mại (CMS), hệ thống dừng khẩn cấp (ESD), hệ thống cân xe […]
Xem chi tiết

Giải pháp quan trắc nước thải

Bộ tài nguyên và môi trường đã ban hành thông tư số 08/2009/TT-BTNMT, quy định quản lý và bảo vệ môi trường KCNC, KCN và CCN được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó ngoài việc quy định KCNC, KCN và CCN phải có […]
Xem chi tiết

Giải pháp quan trắc khí thải liên tục

Tổng quan hệ thống: Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục được ứng dụng để giám sát khí thải ống khói với các chỉ tiêu cơ bản như: Bụi tổng, lưu lượng khí thải, SO2, CO2, CO, NOx hoặc các chỉ tiêu khác phụ thuộc vào thành phần đặc trưng của nguồn thải. […]
Xem chi tiết